Menu

PRIVACYBELEID

Wij (FAL Achel NV, Europalaan 17, in 3900 Overpelt, België) hechten veel waarde aan het beschermen en het respecteren van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen wij alleen verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen overeenkomstig toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij wij de volgende principes hanteren om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaken:

In dit privacybeleid zetten wij voor u uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden we ze verwerken en op welke rechtsgronden. Daarnaast zetten wij uiteen met wie zo nodig uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld, wat uw rechten zijn en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens onder andere wanneer u:

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 

Wij kunnen volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Wanneer u onze website gebruikt, worden bepaalde gegevens die op u betrekking hebben automatisch bewaard a.d.h.v. cookies (zie onze cookiepolicy). Behalve de geschatte locatie (IP-adres), is de informatie verzameld door onze cookies meestal geanonimiseerd.

 

3. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens onder andere:

 

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, behalve:

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze zelfstandige Profel-dealers (zie lijst van onze Profel-dealers) om contact op te nemen met u en voor de verdeling van onze producten en diensten. Het gaat dan in het bijzonder om de dealer die wordt aangewezen in functie van uw postcode. Die gegevens kunnen ook worden gebruikt om publiciteit op de Profel-website te personaliseren.

Het is deze derden, aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven, alleen toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om hun diensten aan ons te leveren.

 

5. Bewaartermijn

 

Tenzij een langere bewaartermijn is vereist of gerechtvaardigd door een verjaringstermijn of naleving van een wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens maar zolang dat noodzakelijk is voor de verwerking in het kader van voormelde doeleinden.

 

6. Gegevensbeveiliging

 

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen o.a. misbruik, ongeautoriseerde toegang, verlies, manipulatie, vervalsing, vernietiging of ongeautoriseerde openbaarmaking. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens in een voldoende afgeschermde omgeving worden bewaard en dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

 

7. Uw rechten

 

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen via onderstaande gegevens. U kunt deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. Wij trachten binnen de maand te reageren op uw verzoek.

 

8. Wijzigingen aan dit privacybeleid

 

Wij behouden het recht om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen het gewijzigde privacybeleid op de website publiceren zodat u altijd op de hoogte bent over welke gegevens wij verzamelen, hoe wij ze gebruiken en onder welke omstandigheden wij ze openbaren.

 

9. Contact

 

FAL treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die we verzamelen. Als u bijkomende vragen hebt over de verzameling, verwerking en bewaring van persoonsgegevens door FAL, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Indien u een klacht hebt, hebt u het recht om die in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land.